Wednesday, December 7, 2011

Ya Habibi Ya Muhammad..

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat (memberi rahmat) kepada Nabi s.a.w. (oleh kerana itu) wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu (meminta rahmat) untuk Nabi s.a.w dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan terhadapnya.

(al-Ahzab 56)

Assalamualaikum.. Marilah kita samasama berSelawat keatas junjungan besar kita nabi Muhammad sedangkan Allah memberi selawat keatasnya apatah lagi kita... Insyallah kita pasti akan mendapat rahmat apa yang telah kita kerjakan.. dan sesungguhnya nabi akan memberi syafaatnya pada hari kiamat.. amin